Logopedie en stottertherapie     Hilde Vanderpooten

WERKING

Bij een volgende afspraak volgt het onderzoek. De nodige tests worden afgenomen. Dit gebeurt, afhankelijk van de problematiek, in één of meerdere sessies.

Op de eerste afspraak bespreken we de hulpvraag en geef ik uitleg over wat de verdere stappen zijn bij het opstarten van een therapie. Verder geef ik ook informatie over de tarieven, de terugbetalingsmogelijkheden, .... 

Een aanmelding kan na doorverwijzing van de school, het clb, de arts, ... of op eigen initiatief.  Dit kan telefonisch, via mail of met het contactformulier.

Aan de hand van de testresultaten wordt een aanvangsbilan (verslag) opgesteld. In een adviesgesprek worden deze resultaten toegelicht. Indien een behandeling nodig blijkt, wordt het verdere verloop van de procedure besproken. Als er mogelijkheid tot terugbetaling van de mutualiteit is, zal een aanvraag ingediend worden. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, kan de therapie starten.

Een therapiesessie duurt een half uur of een uur, afhankelijk van de problematiek en gebeurt op de praktijk. In bepaalde gevallen kan de therapie ook doorgaan aan huis of op school.