TARIEVEN LOGOPEDIE

Het honorarium van een behandeling bij een zelfstandig werkende en geconventioneerde logopedist is wettelijk bepaald.

 

Voor een aantal stoornissen is er een terugbetaling voorzien via de verplichte verzekering van de mutualiteit. Voor logopedische problemen die buiten de verplichte verzekering vallen, is er vaak toch nog een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering van de mutualiteit. 

 

In onderstaande tabel vindt u de tarieven die gelden vanaf 1 april 2020 voor een behandeling op de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/tarieven april 2020